Wyniki rekrutacji marzec – kwiecień 2019

5 Listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w gablocie szkolnej zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na wyjazd stażowy do Włoch (18.03.2019 – 12.04.2019).