Rekrutacja na wyjazd marzec – kwiecień 2019 !!!

Zapraszamy uczniów klasy 3Ti do udziału w rekrutacji na wyjazd stażowy do Włoch. Rekrutacja rozpocznie się 8 października 2018, a zakończy 22 października 2018. Formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane zainteresowanym uczniom przez wychowawcę klasy. Po wypełnieniu formularza prosimy o przekazanie go wychowawcy klasy.  Wszelkie informacje dostępne są w gablocie obok sali 56. Regulamin rekrutacji dostępny w zakładce Do pobrania