ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Szkoła globalna

Szkoła Globalna w ZST

Naszej szkole udało się zakwalifikować do projektu europejskiego
z edukacji rozwojowej, organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Ideą projektu jest przekonanie, że społeczność szkolna może mieć pozytywny wkład w zrównoważony rozwój zarówno
w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Projekt ma ułatwić szkołom włączenie zagadnień globalnych do programu nauczania, pomóc
w nawiązaniu kontaktów między szkołami z Europy i krajów Południa (krajów rozwijających się) oraz inspirować do podejmowania działań
w celu poprawy lokalnego i globalnego środowiska naturalnego. Projekt obejmuje szkoły w Anglii, Austrii, Czechach, Polsce, Słowacji i Malcie oraz Tajlandii i innych krajach Południa. Elementem kończącym projekt będzie konferencja międzynarodowa z udziałem przedstawicieli wybranych szkół.
Nasza szkoła została szkołą pilotażową. Będziemy się starać o tytuł szkoły globalnej.
Już przeprowadziliśmy pierwszą akcję pt.: Białe bransoletki. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej nasza młodzież wykonała bransoletki, które założyła 21 listopada br., aby zintegrować się z całym światem
i przyłączyć do tej zaszczytnej akcji. Biała bransoletka to symbol walki
z ubóstwem. Noszą ją ludzie na całym świecie, by w ten sposób zamanifestować swoją solidarność z krajami Południa, których problem ubóstwa dotyczy w szczególności. Kolejnym przedsięwzięciem to Dzień Edukacji Globalnej, który został połączony z obchodami Tygodnia Edukacji Regionalnej w programie między innymi stoiska z żywnością, które nasza młodzież zaprezentowała w różnych językach.
Cały czas w ramach lekcji wychowawczych we wszystkich klasach odbywają się warsztaty w różnych obszarach dotyczących edukacji globalnej, np. propagowanie edukacji ekologicznej, uświadamianie postrzegania potrzeb drugiego człowieka, pokazywanie zależności pomiędzy ludźmi z różnych obszarów świata.

Barbara Kuwaczka
koordynator programu

Wróć do strony głównej

PARTNERZY