ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, działanie IV Współpraca instytucjonalna

Opis projektu:

Projekt pt. "Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii" będzie realizowany przez okres 18 miesięcy przy współpracy dwóch szkół - Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku i As videregaende skole w As (Norwegia).

Głównym celem projektu jest rozwój zasobów ludzkich poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego – poznanie specyfiki rynków pracy w Polsce i Norwegii.

Mając na uwadze uchwaloną w maju 2004 r. rezolucję Rady Unii Europejskiej dotyczącą całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz obserwując na bieżąco młodzież, która staje przed wyborem życiowej drogi zawodowej Partnerzy zdają sobie sprawę jak ważną umiejętnością jest zdolność łatwego wejścia w życie zawodowe i znalezienie odpowiedniego dla siebie miejsca na rynku pracy. Będąc w codziennym kontakcie z młodzieżą nauczyciele dostrzegają, iż istnieje ogromna potrzeba poznania przez młodych ludzi mechanizmów związanych z rozpoczęciem zawodowej kariery zarówno w kraju jak i zagranicą. Uczniom brakuje praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z:
- wchodzeniem na rynek pracy,
- poznawaniem reguł nim rządzących,
- podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy,
- sposobami poszukiwania pracy oraz właściwego do niej przygotowania,
- planowania własnej kariery i rozwoju zawodowego.

Realizacja tego projektu, poprzez udział w seminariach oraz wymianę doświadczeń, pozwoli na poznanie specyfiki rynków pracy w krajach Partnerów, a tym samym pomoże młodzieży w rozpoczęciu kariery zawodowej. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat rynków pracy w Polsce i Norwegii nastąpi poprzez organizację 4 seminariów (przemiennie, po 2 w każdej ze szkół), w których uczestniczyć będą nauczyciele, uczniowie, pracownicy instytucji pośrednictwa pracy, przedsiębiorcy i przedstawiciele władz (razem około 400 osób). Efektem końcowym będzie powstanie trójjęzycznej publikacji będącej źródłem wiedzy i stanowiącej pomoc młodym ludziom we właściwym przygotowaniu się do zawodowego życia.  

Termin realizacji
03.01.2010 – 17.06.2011

Budżet

Kwota przyznanego dofinansowania:  250 616,00
Wkład własny:  27 846,22 (ze środków szkoły)

Wszystkich wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
było złożonych : 220

w naszym działaniu: Współpraca Instytucjonalna: 21 wniosków z czego 13
ocenionych pozytywnie, my uzyskaliśmy 8 punktów na 10 możliwych i na
liście rankingowej zajmujemy czwarte miejsce.

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY