ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Pedagog

 


Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
tel : 32 432 98 21 


Lach Monika - pedagog, doradca zawodowy, e-mail: m.lach@zstrybnik.pl
Szymura Justyna- pedagog, e-mail: j.szymura@zstrybnik.pl
Karczmarz Monika - pedagog specjalny, e-mail: m.karczmarz@zstrybnik.plGodziny pracy pedagogów:
Lach Monika - opieka nad klasami  
Szymura Justyna - opieka nad klasami 
Karczmarz Monika - opieka nad klasami 


Pedagog Szkolny zajmuje się:

 • rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów/uczennic,

 • organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   
 • podejmowaniem działań wychowawczo-profilaktycznych,
   
 • wspieraniem uczniów/uczennic w zakresie wybranego kierunku kształcenia,
   
 • działaniami na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom/uczennicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
   
 • współpracą z instytucjami wspierającymi.
   

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Uczniu!!!

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś osamotniony;
 • potrzebujesz pomocy w odnalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach;
 • masz trudności edukacyjne i chcesz im zaradzić;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zastanawiasz się nad sobą i swoją drogą życiową lub edukacyjną;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; 

Rodzicu!!!

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak;
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły;
 • zauważyłeś, coś dzieje się z nim niedobrego…
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać.
   

Wróć do strony głównej

PARTNERZY