ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Najlepsze okładki

Klasy:

- 2Ts (Harry Potter, autorami tej pracy są: Patrycja Cupryś i Jakub Szala) i

- 1Tz (Antygona, autorzy: Karol Knesz, Sandra Sosnowska, Przemysław Ziemiański, Klaudia Palus)

wykonały najlepsze alternatywne okładki, biorąc udział w projekcie edukacyjnym Biblioteki Szkolnej pod nazwą „Alternatywna okładka” (realizacja w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0). 

Gratulujemy!

Biblioteka Szkolna przypomina, że klasy Technikum nadal są zobligowane do wykonania projektu (do końca maja). Tym, którzy już oddali serdecznie dziękujemy. 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY