ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Uwaga! Rezygnacja z przedmiotu rozszerzonego na maturze

Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1. Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, może złożyć dyrektorowi szkoły, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji
z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później
niż do 15 kwietnia 2024 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
Załącznik 5c należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Załącznik 5c jest do pobrania na stronie szkoły: https://zstrybnik.pl/post/Matura

Wróć do strony głównej

PARTNERZY