ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Konkurs fotograficzny

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym na najlepszy sleeveface!

  • Co to sleeveface? To zabawna fotografia osoby częściowo zakrytej przez okładkę książki;
  • do kiedy przesyłać zdjęcia? do 31 grudnia 2023 r.;
  • gdzie przesłać zdjęcie konkursowe? W prywatnej wiadomości na Facebooku: @Biblioteka Tygla, podając imię, nazwisko i klasę autora (nie modela) fotografii.

Nagrodzeni otrzymają nagrody dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Można dobierać okładki w bibliotece – zapraszamy.

 

REGULAMIN KONKURSU NA

NAJLEPSZY SLEEVEFACE

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna ZST w Rybniku (zwana dalej Organizatorem).

2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, zachęcenie do twórczej aktywności, upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, promocja biblioteki w środowisku szkolnym.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli ZST.

4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

CO? JAK? GDZIE? KIEDY?

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia zgodnie z założeniami techniki „sleeveface”. Polega ona na wykonaniu zdjęcia z zasłoniętą twarzą (lub inną częścią ciała)  przez okładkę książki. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. Wybór okładki do fotografii jest dowolny,
a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki.

2. Zdjęcia niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.

Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:  

musi być pracą autorską i wykonaną samodzielnie

musi być zapisana w formatach JPEG, PNG

powinna posiadać format nie mniejszy niż 1606×2409

Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.

3. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: zgodność z techniką „sleeveface”, oryginalność, twórcze podejście do tematu, walory artystyczno-wizualne, jakość techniczna pracy, dokładność dopasowania okładki do postaci.

4. Fotografie należy przesyłać w prywatnej wiadomości: www.facebook.com/BibliotekaTygla podając imię, nazwisko i klasę autora fotografii.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkich nadesłanych fotografii wraz z podaniem imienia i nazwiska.

6. Zdjęcia przesłane na konkurs mogą być wcześniej publikowane i brać udział
w innych konkursach.

7. Konkurs będzie trwał od 9 listopada do 31 grudnia.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w II połowie stycznia 2024 roku i będzie opublikowane na stronie Biblioteki Szkolnej na Facebooku: www.Facebook.com/BibliotekaTygla

9. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach przez Dziennik elektroniczny.

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY