ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Wyniki egzaminu zawodowego - sesja letnia

Wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Lato 2023, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję Zima 2024 w terminie do 15 września 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazywane  zdającym  od 11 września 2023 r. w bibliotece szkolnej, w czasie jej pracy.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY