Spotkanie informacyjne

Z przyjemnością informujemy, o zakończeniu etapu rekrutacji projektu
„Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych
w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy.”
Spotkanie informacyjne połączone z podpisaniem deklaracji udziału w projekcie odbędzie się w środę 08 listopada 2017 o godzinie 16.30 – sala 92
Obecność uczniów i rodziców obowiązkowa.

Koniec procesu rekrutacji

UWAGA!!!

Zbliża sie koniec procesu rekrutacji na rok 2017/18.

Wszystkie osoby, które nie oddały jeszcze formularzy rekrutacyjnych proszone są o ich przekazanie do pani Marty Cyroń do piątku 20 października do godziny 12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 31 października 2017.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy rodziców/opiekunów uczniów klas 3 zawodów technik informatyk oraz spedytor na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Erasmus + w ZST –  13 września o godz. 17.15 – sala 92 (po wywiadówkach)

Kilka słów o projekcie …

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Rybnika
kształcący się na kierunkach technik informatyk oraz technik spedytor będą mieli okazję na odbycie praktyk zawodowych
w słonecznej Italii.

55 wybranych przedstawicieli wymienionych zawodów wyjedzie wiosną 2018
i 2019 roku na staże zawodowe do Rimini. Wyjazd zostanie w pełni sfinansowany ze środków europejskich.

Projekt napisany przez zespół nauczycieli z ZST został zaakceptowany
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 euro.