Koniec procesu rekrutacji

UWAGA!!!

Zbliża sie koniec procesu rekrutacji na rok 2017/18.

Wszystkie osoby, które nie oddały jeszcze formularzy rekrutacyjnych proszone są o ich przekazanie do pani Marty Cyroń do piątku 20 października do godziny 12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 31 października 2017.

Konkurs – logo projektu lub grafika strony startowej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursie na logo projektu lub grafikę przeznaczoną na stronę startową.

Logo powinno być wykonane w grafice wektorowej i nawiązywać tematyką do programu Erasmus+ a także uwzględniać elementy związane z logo ZST, ewentualnie dodatkowo z zawodami technika informatyka oraz technika spedytora.

W przypadku grafiki na stronę startową, projekt wykonany w grafice rastrowej o wymiarach co najmniej  1 440 px × 790 px nawiązujący tematyką do programu Erasmus+ a także uwzględniać elementy związane z logo ZST, ewentualnie dodatkowo z zawodami technika informatyka oraz technika spedytora.

Za udział w konkursie, zdobycie wyróżnienia przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne zarówno w roku 2017 jak i kolejnych latach trwania projektu.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do pana Marcina Małolepszego – m.malolepszy@zstrybnik.pl do dnia 10 października 2018 r. W mailu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę autora pracy.

ZAPRASZAMY !!!

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy rodziców/opiekunów uczniów klas 3 zawodów technik informatyk oraz spedytor na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Erasmus + w ZST –  13 września o godz. 17.15 – sala 92 (po wywiadówkach)

Kilka słów o projekcie …

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Rybnika
kształcący się na kierunkach technik informatyk oraz technik spedytor będą mieli okazję na odbycie praktyk zawodowych
w słonecznej Italii.

55 wybranych przedstawicieli wymienionych zawodów wyjedzie wiosną 2018
i 2019 roku na staże zawodowe do Rimini. Wyjazd zostanie w pełni sfinansowany ze środków europejskich.

Projekt napisany przez zespół nauczycieli z ZST został zaakceptowany
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 euro.