Wyniki rekrutacji

Dziś, 23 lutego zostały opublikowane listy zakwalifikowanych uczniów z klasy informatyków i spedytorów na październikowy wyjazd na praktyki zawodowe. Gratulujemy wszystkim, którzy pojawili się na listach zakwalifikowanych a także na liście rezerwowej. Zebranie z uczniami i rodzicami odbędzie się w środę 28 lutego o godzinie 16.30 – sala 92. Informacja o zakwalifikowaniu została także rozesłana za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Pierwsze zajęcia przygotowujące do wyjazdu

Na początku lutego 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia przygotowujące do wyjazdu grypy ruszającej na praktyki w kwietniu i maju. Zajęcia z przygotowania kulturowo – językowego oraz spotkanie z doradcą zawodowym przebiegały w bardzo przyjaznej i luźnej atmosferze. W przerwie pomiędzy różnymi aktywnościami spotkała ich miła niespodzianka  w postaci niewielkiego poczęstunku 🙂

 

 

Rusza rekrutacja na wyjazd w październiku!

Zapraszamy uczniów klasy 2Tf oraz 2Tp do udziału w rekrutacji na wyjazd stażowy do Włoch. Rekrutacja zaczyna się 23 stycznia, a zakończenie przewiduje się na dzień 16 lutego 2018. Formularze zgłoszeniowe zostały przekazane uczniom zainteresowanych klas. Po wypełnieniu arkusza prosimy o przekazanie go wychowawcom klas.  Wszelkie informacje dostępne są w gablocie obok sali 56. Dodatkowych wyjaśnień udziela pani Elżbieta Piotrowska lub pan Tomasz Stadnicki.

Konkurs – logo projektu lub grafika strony startowej – II edycja

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursie na logo projektu lub grafikę przeznaczoną na stronę startową.

Logo powinno być wykonane w grafice wektorowej i nawiązywać tematyką do programu Erasmus+ a także uwzględniać elementy związane z logo ZST, ewentualnie dodatkowo z zawodami technika informatyka oraz technika spedytora.

W przypadku grafiki na stronę startową, projekt wykonany w grafice rastrowej o wymiarach co najmniej  1 440 px × 790 px nawiązujący tematyką do programu Erasmus+ a także uwzględniać elementy związane z logo ZST, ewentualnie dodatkowo z zawodami technika informatyka oraz technika spedytora.

Za udział w konkursie, zdobycie wyróżnienia przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne zarówno w roku 2017 jak i kolejnych latach trwania projektu.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do pana Marcina Małolepszego – m.malolepszy@zstrybnik.pl do dnia 05 lutego 2018 r. W mailu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę autora pracy.

ZAPRASZAMY !!!

UWAGA!

Prosimy wszystkich uczestników wyjazdów w kwietniu i maju 2018 o uzupełnienie wymaganej dokumentacji (Big Bang, CV, zdjęcia itp) do 04 stycznia 2018 r.

Spotkanie informacyjne

Z przyjemnością informujemy, o zakończeniu etapu rekrutacji projektu
„Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych
w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy.”
Spotkanie informacyjne połączone z podpisaniem deklaracji udziału w projekcie odbędzie się w środę 08 listopada 2017 o godzinie 16.30 – sala 92
Obecność uczniów i rodziców obowiązkowa.

Koniec procesu rekrutacji

UWAGA!!!

Zbliża sie koniec procesu rekrutacji na rok 2017/18.

Wszystkie osoby, które nie oddały jeszcze formularzy rekrutacyjnych proszone są o ich przekazanie do pani Marty Cyroń do piątku 20 października do godziny 12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 31 października 2017.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy rodziców/opiekunów uczniów klas 3 zawodów technik informatyk oraz spedytor na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Erasmus + w ZST –  13 września o godz. 17.15 – sala 92 (po wywiadówkach)

Kilka słów o projekcie …

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Rybnika
kształcący się na kierunkach technik informatyk oraz technik spedytor będą mieli okazję na odbycie praktyk zawodowych
w słonecznej Italii.

55 wybranych przedstawicieli wymienionych zawodów wyjedzie wiosną 2018
i 2019 roku na staże zawodowe do Rimini. Wyjazd zostanie w pełni sfinansowany ze środków europejskich.

Projekt napisany przez zespół nauczycieli z ZST został zaakceptowany
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 euro.